Terapia uzależnień

Oferujemy pomoc i wsparcie w zakresie

  • Diagnozowania problemów alkoholowych i kierowania do odpowiednich form terapii (terapia ambulatoryjna, oddział stacjonarny, leczenie specjalistyczne).
  • Poradnictwa i psychoterapii dla osób pijących w sposób szkodliwy bądź ryzykowny, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
  • Poradnictwa i psychoterapii dla członków rodzin osób uzależnionych (spotkania indywidualne z psychoterapeutą, możliwość konsultacji z udziałem innych członków rodziny, które umożliwiają szersze spojrzenie na problem uzależnienia oraz dają możliwość odnalezienia zdrowych sposobów radzenia sobie ze zmianami następującymi w rodzinie w trakcie zdrowienia).
  • Poradnictwa i psychoterapii dla osób, które w okresie dzieciństwa i adolescencji doświadczały picia swoich rodziców lub opiekunów (tzw. syndrom „Dorosłego Dziecka Alkoholika”).
  • Poradnictwa i psychoterapii dla osób uzależnionych behawioralnie (hazard, internet, gry komputerowe, telefon, zaburzenia jedzenia, pornografia itp.).

Podstawowa terapia uzależnienia od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych trwa ok. 12 miesięcy. Po ukończeniu programu podstawowego Pacjent może uczestniczyć w dalszym programie terapeutycznym, w którego zakres wchodzą działania związane z dalszą stabilizacją abstynencji i zapobieganiem nawrotom w uzależnieniu.

 

W jaki sposób możesz umówić się na konsultację?  

Konsultacja zterapeutą uzależnień  odbywa się po  wcześniejszej telefonicznej rezerwacji pod numerami telefonu  +48 512 180 000.
Rezerwacji telefonicznej możesz dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00-20.00. 

  • Pierwsza konsultacja  jest bezpłatna 
  • Kolejne konsultacje indywidualne/Psychoterapia indywidualna  50 min/80 zł  
  • Dyżur terapeuty uzależnień: piątek 17.00-20.00